P.N. - Subprogramul Național FIV / ET

Fertilizare în vitro și Embriotransfer

Beneficiarii subprogramului de FERTILIZARE IN VITRO ȘI EMBRIOTRANSFER sunt cuplurile infertile, definite drept cuplurile care nu au avut capacitatea de a se reproduce fără a folosi mijloace anticoncepţionale timp de 1 an de activitate sexuală neprotejată sau cărora li s-a diagnosticat o afecţiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată medical.

În vederea înscrierii în subprogramul FIV/ET  cuplul solicitant trebuie să depună la sediul Gynatal un dosar care cuprinde următoarele documente:

1. Cerere pentru includere în subprogram; 

2. Copii după actele de identitate ale membrilor cuplului;

3. Adeverinţe eliberate de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat (copie după cardul de sanatate); Adresa CJAS eliberare adeverinte asigurat

4. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii – document emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

5. Documente medicale din care să rezulte setul minim de investigaţii efectuate pentru stabilirea diagnosticului; Lista de investigatii Fiv Gynatal 2018

6. Un document medical din care să rezulte indicaţia medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET, eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată medical, emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

7. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitanţii au depus un singur dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET şi că nu au mai beneficiat în trecut de o altă procedură finanţată din bugetul Ministerului Sănătăţii; Declaratii pe propria raspundere

8. Opisul documentelor depuse;